Get Adobe Flash player

Wybrane projekty urządzeń elektronicznych zrealizowane przez naszą firmę.

1. Projekt "Call center"

W skład projektu wchodzą dwa urządzenia: baza oraz bezprzewodowa słuchawka. Układy te komunikują się ze sobą bezprzewodowo używając technologii DECT. Do bazy mogą być podłączone 3 kanały komunikacyjne: komputer poprzez USB z programem Microsoft Lync, telefon stacjonarny oraz telefon komórkowy poprzez Bluetooth. Użytkownik, mając na głowie, założone bezprzewodowe słuchawki, może odbierać połączenia przychodzące z kanałów komunikacyjnych. Każde przychodzące połączenie jest sygnalizowane akustycznie w słuchawkach nagłownych oraz optycznie na bazie. Projekt pozwala na prowadzenie jednocześnie trzech rozmów i daje możliwość przełączania się pomiędzy istniejącymi połączeniami, a także na zawieszanie ich i kończenie. Co więcej system ten, może być używany jako zwykły kanał odsłuchowy dla komputera (karta dźwiękowa) lub telefonu komórkowego.
Czas trwania ciągłej rozmowy wynosi ponad 11 godzin.

Wielowarstwowe obwody drukowane PCB zaprojektowane są do produkcji masowej: montaż automatyczny, lutowanie w piecu rozpływowym oraz na fali.

Zastosowane technologie: DECT, Bluetooth HFP HSP profile, USB, RTOS, DSP, UARTs, ADC, I2C, Li-Ion, RGB LED, multipleksowanie LED, Embedded Low Power, ARM, STM32.

2. Sterownik łaźni laboratoryjnych

Sterownik jako układ elektroniczny nadzoruje proces wygrzewania próbek materiałowych realizując następujące funkcje: komunikacja USB z komputerem, wytrząsanie próbek, detekcja nadmiernych wibracji urządzenia, pomiar temperatury medium z dokładnością do 0,01 st. C, regulacja PID temperatury medium, czasowa regulacja, sterowanie grzałką 230 VAC o mocy do 4 kW, detekcja poziomu medium, sterowanie układem mieszania medium, sygnalizacja akustyczna stanu pracy, obsługa 20 klawiszy, 16-diod elektroluminescencyjnych, 4 wyświetlaczy 4-cyfrowych LED.
Sterownik elektroniczny może być obsługiwany zarówno z klawiszy jak również za pomocą aplikacji komputerowej, z którą komunikuje się poprzez USB. Program komputerowy m.in. wykreśla przebieg temperatury w czasie oraz tworzy pliki logów na dysku zapisując w nich cały przebieg wygrzewania
i zdarzeń występujących.

Płytka PCB zaprojektowana pod montaż automatyczny oraz lutowanie w piecu.

Zastosowane technologie: USB, I2C, SPI, ADC, DMA, BUCK, Interrupts, Timers, FRAM, Digital PID, akcelerometr, silnik krokowy, multiplexowanie, ARM, STM32.

3. Licznik, układ nadzorujący stan czujników przemysłowych

Urządzenie to ma za zadanie zliczać oraz monitorować stan wyjść z takich elementów jak wyłączniki krańcowe, czujniki ruchu, inne czujniki z wyjściami typu NO lub NC.
Układ elektroniczny komunikuje się dzięki USB z komputerem.

Obwód drukowany zaprojektowany do montażu automatycznego elementów SMD z lutowaniem w piecu oraz do lutowania na fali elementów THT.

Zastosowane technologie: I2C, RTC, EEPROM, STEP DOWN, USB, AVR 8-bit.

4. Wielokanałowa karta pomiarowa

Karta pozwala na pomiar następujących wielkości: trzech prądów fazowych, trzech napięć fazowych, sygnału 0-10 V, sygnału 4-20 mA, czterech wejść cyfrowych.
Układ próbkuje powyższe sygnały z częstotliwością 1kHz, i wysyła je w określonym protokole poprzez UART. Odbiorcą tych danych może być zarówno komputer, lub dowolny układ mikroprocesorowy, czy nawet minikomputer typu Raspberry Pi lub BeagleBone Black. Karta pomiarowa ma możliwość kalibracji, a dane kalibracyjne zapisywane są w pamięci nieulotnej EEPROM; dzięki temu są one uwzględniane podczas pomiarów, również po kolejnych uruchomieniach układu.

Projekt układu przystosowany jest do wykonawstwa seryjnego.

Zastosowane technologie: ADC, UART, EEPROM, izolacja galwaniczna, przekładniki prądowe, standard przemysłowy 0-20 mA oraz 0-10 V, wejścia cyfrowe z optoizolacja, AVR 8-bit.

5. Układ symulujący i zastępujący matrycę dotykową urządzenia samoobsługowego

Układ elektroniczny ma zastosowanie w urządzeniach samoobsługowych do użytku publicznego (np. kserokopiarki) wyposażonych w dotykowe wyświetlacze LCD. Zaprojektowany układ jest prosty
a jednocześnie bardzo zmyślny. Urządzenie to symuluje matrycę dotykową wyświetlacza LCD znajdującego się w maszynach dostępnych publicznie. Symulator został zaprojektowany by chronić wyświetlacze LCD przed wandalizmem. Do symulatora podłączona jest mechaniczna klawiatura z przyciskami wandaloodpornymi. W zależności od tego, który przycisk na tej mechanicznej klawiaturze zostanie wybrany, symulator steruje maszyną tak jakby użytkownik wybierał polecenia z matrycy dotykowej na LCD. Tym sposobem użytkownik wybiera opcje z klawiatury dotykowej przy użyciu klawiatury mechanicznej a wyświetlacz LCD z klawiaturą dotykową są bezpiecznie ukryte w maszynie.

Projekt płytki elektronicznej przygotowany do montażu automatycznego elementów powierzchniowych, lutowania w piecu i lutowania na fali elementów przewlekanych

Zastosowane technologie: klucze analogowe, AVR 8-bit.

6. Wielokanałowy koncentrator przesyłu danych

Koncentrator przesyłu danych łączy się kilkoma standardami komunikacyjnymi z urządzeniami zewnętrznymi. Układ elektroniczny wymienia dane pomiędzy urządzeniami zewnętrznymi
a komputerem dzięki USB.

Układ scalony montowany jest automatycznie, lutowany w piecu i na fali.

Zastosowane technologie: RS232, RS485, UART, SPI, Bluetooth, USB, szyna DIN/TS 35.

7. System pomiaru napięć i prądów w elektrowniach fotowoltaicznych

Sieć pomiarowa napięć do 1000 V oraz prądów do 10 A bazuje na komunikacji po magistrali CAN-bus. Węzły sieci dokonują cyklicznych pomiarów oraz ich przetwarzania i wysyłają informacje o napięciu, natężeniu prądu oraz mocy poszczególnych streamów fermy fotowoltaicznej za pośrednictwem magistrali CAN.

Płytka drukowana przystosowana do montażu automatycznego, lutowania w piecu i na fali.

Zastosowane technologie: magistrala CAN, ADC, interpolacja, decymacja, AVR Automotive .

8. Gateway/konwerter komunikacyjny CAN-RS485 lub CAN-RS422

Układ elektroniczny pracuje w ww. systemie pomiarowym elektrowni fotowoltaicznych. Zadaniem układu jest tłumaczenie ramek przesyłanych po magistrali CAN na specyficzny protokół komunikacyjny w standardzie RS485 (lub opcjonalnie RS422). Dzięki temu, do konwertera może być podłączone inne urządzenie, posyłające dalej informacje o pomiarach U, I, P w fermie słonecznej np. transceiver GPRS.

Urządzenie elektroniczne zaprojektowane pod montaż automatyczny.

Zastosowane technologie: CAN-bus, RS-485, RS-422, AVR Automotive

9. Testowa sieć CAN z symulatorem samochodu osobowego

Systemu komunikacyjny: komputer - konwerter CAN/USB - magistrala CAN.
Program komputerowy symuluje samochód osobowy, który sterowany jest poprzez magistralę CAN (po magistrali CAN przesyłane są odpowiednie komunikaty sterujące). Ramki sterujące symulatorem samochodu pochodzą z zaprojektowanego pulpitu samochodu połączonego z kierownicą i pedałami.
W pulpicie pracuje procesor sygnałowy TMS320F2812. Pomiędzy magistralą CAN a komputerem zaprojektowano konwerter tłumaczący charakterystyczne dla rozwiązania ramki CANowskie (przesyłane po magistrali) na specyficzny protokół USB, bazujący na procesorze Automotive AVR. Przesyłane po USB dane do (oraz z) komputera umożliwiają obukierunkowe komunikowanie się symulowanego samochodu z magistralą CAN (pulpitem) dzięki wykonanemu konwerterowi CAN/USB. Konwerter ma optoizolację. W sieci CAN pracuje również inklinometr przemysłowy, a do analizy ruchu komunikatów po magistrali CAN użyto karty CANcard XL z oprogramowaniem CANalyzer. Dodatkowo do obserwacji stanów logicznych na magistrali CAN zaprojektowano analizator stanów logicznych.

Zastosowane technologie: DSP, AVR Automotive, CAN-bus, USB, UART, optoizolacja, inklinometr, analizator stanów logicznych, analizator magistrali CAN.

10. Konwerter CAN/USB (CAN/USB gateway)

Układ elektroniczny pełniący funkcję uniwersalnego konwertera tłumaczącego ramki magistrali CAN na odpowiednie obiekty danych przesyłane po USB. Urządzenie pozwala zarówno wysyłać jak i odbierać komunikaty CAN z/do komputera. Układ elektroniczny ma izolację galwaniczną i optoizolację, co zapewnia całkowite odseparowanie magistrali CAN od pozostałych potencjałów panujących na płytce PCB urządzenia oraz komputera.

Zastosowane technologie: CAN-bus, USB, FIFO, Pointers, Interrupts, izolacja galwaniczna, optoizolacja.

11. Czujnik wilgotności gleby

Czujnik zaprojektowany dla potrzeb pomiaru wilgotności gleby na różnych głębokościach.

 
Home Realizacje
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości